STRONA GŁÓWNA >> Doradztwo korporacyjne i stała obsługa prawna

Doradztwo korporacyjne i stała obsługa prawna

W ramach pomocy w sprawach korporacyjnych Kancelaria LEGALI oferuje Państwu obsługę prawną w ramach współpracy o charakterze doraźnym (rozwiązanie konkretnego zagadnienia) lub stałym (na podstawie umowy o obsługę prawną).

Współpraca stała może obejmować całość funkcjonowania przedsiębiorstwa lub tylko wybrany jego fragment (np. umowy, kadry i prawo pracy, reprezentacja w sporach sądowych) .

W ramach doradztwa korporacyjnego Kancelaria LEGALI pomaga w szczególności w:

  • sporządzaniu i opiniowaniu umów i statutów spółek, opracowywanie aktów wewnętrznych przedsiębiorcy (legislacja wewnętrzna)
  • negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych wraz z przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnych
  • przygotowywaniu i przeprowadzaniu posiedzeń i prac organów spółek
  • procesach przekształcenia i łączenia spółek
  • przeprowadzaniu analiz prawnych spółek

Z punktu widzenia Klienta przewagą współpracy stałej nad doraźną jest nie tylko wysokość stosownych stawek, ale – przede wszystkim fakt, że tylko stała współpraca umożliwienie prawnikom Kancelarii LEGALI rzeczywiste poznanie potrzeb i działalności przedsiębiorcy , a – co za tym idzie – lepsze zidentyfikowanie, i kompleksowe reagowanie na problem, który może zaistnieć dopiero w przyszłości.

Atutem Kancelarii LEGALI jest stała współpraca doradcą podatkowym, tłumaczami przysięgłymi, agencją nieruchomości komercyjnych, możliwość zapewnienia w razie potrzeby obsługi notarialnej dla każdej czynności – wszystko to minimalizuje zaangażowanie po stronie klienta w poszukiwanie kolejnych specjalistów w danej dziedzinie.