STRONA GŁÓWNA >> Prawo karne

Prawo karne

Doradzamy klientom oraz reprezentujemy ich w postępowaniach karnych i karnoskarbowych. Reprezentujemy także interesy osób i podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem.