STRONA GŁÓWNA >> Prawo obrotu nieruchomościami

Prawo obrotu nieruchomościami

Doradztwo w zakresie obsługi nieruchomości obejmuje m. in.:

  • nabywanie i zbywanie nieruchomości
  • przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości (due dilligence)
  • przygotowywanie umów najmu, dzierżawy i in.
  • obsługę prawną inwestycji budowlanych
  • postępowania wieczystoksięgowe
  • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, zasiedzenie
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • obsługę administrowania nieruchomościami
  • uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców