STRONA GŁÓWNA >> Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, m. in. poprzez:

  • prowadzenie spraw o rozwód i separację, także z udziałem stron różnych narodowości
  • dochodzenie realizacji umów oraz windykację należności
  • dochodzenie odszkodowań
  • prowadzenie spraw spadkowych
  • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych i prawa autorskie