STRONA GŁÓWNA >> Prawo konkurencji

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji oraz praktyka administracyjna i sądowa w tej dziedzinie rozwijają się wyjątkowo prężnie. Za praktyki antykonkurencyjne, jak udział w kartelu czy innym niedozwolonym porozumieniu, zmowa cenowa, podpisanie bądź wykonywanie umowy dystrybucyjnej ograniczającej konkurencję, grożą przedsiębiorcom wysokie kary, sięgające 10% ich rocznego obrotu. Prawo konkurencji daje jednocześnie przedsiębiorcy narzędzia do zniwelowania bądź obniżenia nałożonej kary, jeśli przedsiębiorca prawidłowo zweryfikuje zagrożenie i zareaguje odpowiednio szybko.

Kancelaria LEGALI posiada duże doświadczenie w prowadzeniu najbardziej skomplikowanych postępowań antymonopolowych. Doradzamy przedsiębiorcom od etapu pierwszego zapytania kierowanego przez UOKiK do firmy, uczestniczymy w kontrolach i przeszukaniach, reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach wyjaśniających, antymonopolowych i w postępowaniach sądowych. Oceniamy zasadność i sporządzamy wnioski w ramach procedur łagodzenia kar Leniency.