STRONA GŁÓWNA >> Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria LEGALI pomaga przedsiębiorcom przy całości zagadnień związanych z regulacjami związanymi z kadrami i zarządzaniem personelem, jak na przykład:

  • przygotowywanie wzorców umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników i innych
  • problematykę rozwiązywania stosunków pracy
  • opracowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów
  • wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, statutów
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych

Reprezentujemy klientów w sporach z zakresu prawa pracy po każdej ze stron.