STRONA GŁÓWNA >> Konwencja Haska

Konwencja Haska

Otwarcie granic i postęp cywilizacyjny sprawiły, że coraz częściej decydujemy się na zamieszkanie za granicą, wchodzimy w formalne lub nieformalne związki z obcokrajowcami. Jeśli związek się rozpada, nierzadko powracamy do kraju macierzystego, dzieci z takiego związku po prostu zabierając ze sobą. Zdarza się, że czynimy to bezprawnie, działając w nieświadomości obowiązujących reguł prawnych.

Naprzeciw tym życiowym trudnym sytuacjom wychodzi prawo, zapewniając ochronę rodzicom, i – przede wszystkim – dzieciom, wywiezionym bądź zatrzymanym w innym kraju.

Postępowanie oparte na Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę, przewiduje przeprowadzenie uproszczonej procedury, zmierzającej do nakazania powrotu dziecka do kraju jego uprzedniego zamieszkania. Postępowanie toczy się przed sądem kraju, do którego dziecko zostało wywiezione, ale wszczynane jest przed władzami kraju, z którego nastąpiło wywiezienie. Konwencja haska to przede wszystkim poszanowanie praw do opieki i odwiedzin.

Kancelaria LEGALI wielokrotnie reprezentowała przed sądem rodziców, których dzieci bezprawnie trafiły do Polski, pomagała także tym, którzy wraz z dziećmi wrócili do Polski z ważnego powodu. Wysoka wrażliwość społeczna, jaką cechują się nasi prawnicy zaangażowani w te delikatne i ważne z natury sprawy, jest z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem.